Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

10 czerwca 2019 15:24 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o ofercie

W dniu 07.06.2019 r. do Urzędu Gminy Ciechanów wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich PRO-Qultura w Rydzewie i KSRG OSP Rydzewo na realizację zadania publicznego w zakresie „Powitanie lata – impreza integracyjna promująca sport wśród dzieci i młodzieży”.


Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.gminaciechanow.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu Gminy Ciechanów do dnia 17.06.2019 r.

Przeczytano: 432 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

oferta.pdf [4.07 MB]