Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

07 maja 2019 10:08 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 07.05.2019 r.

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w dniu 14.05.2019 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Grzegorz Nowakowski

Przeczytano: 286 razy.| Wydrukuj|Do góry