Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

27 lutego 2019 09:38 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Bezpiecznie na wsi - maszyna pracuje a dziecko obserwuje

Bezpiecznie na wsi - maszyna pracuje a dziecko obserwuje

 

Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pt. „Bezpiecznie na wsi - maszyna pracuje a dziecko obserwuje”


Celem Konkursu jest:

  1. Promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie maszyn i urządzeń rolniczych.
  2. Popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom do lat 16-u.


Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VIII, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-111, II grupa: klasy IV-VIII).


Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w gospodarstwie rolnym.


Termin złożenia pracy, za pośrednictwem szkoły lub przez rodzica lub opiekuna prawnego upływa z dniem 29 marca 2019 r.


Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.


Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 81 06-400 Ciechanów tel.: 236742417, 236742424 e-mail: ciechanow@krus.gov.pl.

Przeczytano: 420 razy.| Wydrukuj|Do góry