Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

27 lutego 2019 09:33 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.


Głównymi organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Program 1, Telewizji interaktywnej AgroNews com.pl, dwutygodnika AGRO SERWIS, magazyny Bez Pługa, Tygodnika Poradnik Rolniczy, wydawnictw Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny, AGRO Magazyn ludzi przedsiębiorczych oraz portali TopTraktor.pl i Gospodarz.pl-Twój Portal Rolniczy.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.


Przy ocenie gospodarstw komisje konkursowe wezmą pod uwagę: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i stosowanych narzędzi, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz inne elementy pracy rolnika.


Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS.


Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.


Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy, w OR KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 r.


* w załączeniu Regulamin i Zgłoszenie udziału

Przeczytano: 238 razy.| Wydrukuj|Do góry