Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 lutego 2019 13:56 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 18.02.2019 r.

 

OP.0002.2.2019

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn.zm.) – zwołuję V nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 lutego 2019 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1500.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2019 rok.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 453 razy.| Wydrukuj|Do góry