Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 stycznia 2019 10:24 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Ciechanów, dnia 24.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ciechanów informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. ) i z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki                         z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), informuję osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami o obowiązkowym przedłożeniu Wójtowi Gminy Ciechanów „Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia.

        Formularze niezbędne do przedłożenia ww. informacji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 16, na stronie internetowej www.gminaciechanow.pl oraz u Sołtysów.

        Osoba od kontaktu – Anna Rdzanek tel. 23 672 26 46 wew. 114

 

Przeczytano: 332 razy.| Wydrukuj|Do góry