Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 stycznia 2019 10:21 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie dot. „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032”

Ciechanów, dnia 24.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ciechanów realizując założenia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Ciechanów w 2019 roku.

Dotacja obejmuje koszt rozbiórki pokrycia dachowego, usunięcia innych wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie przez podmiot uprawniony do wykonania prac, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( t.j. Dz.U. z 2018,                           poz. 992 z późn. zm. )

Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Ciechanów na obowiązującym formularzu wraz z wymienionymi załącznikami, zawarcie umowy z Gminą Ciechanów oraz realizacja przedsięwzięcia w 2019 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.gminaciechanow.pl.

Osoba do kontaktu - Anna Rdzanek tel. 23 672 26 46 w. 114

Przeczytano: 460 razy.| Wydrukuj|Do góry