Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 stycznia 2019 14:15 | Aktualności

Otwarcie Klubu Seniora w Gumowie

16 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior + w Gumowie.

Uroczystość rozpoczął Pan Wójt Marek Kiwit, który powitał licznie przybyłych gości: Panią Elżbietę Szymanik – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pana Roberta Kochańskiego -  Kierownika Delegatury Placówki Zamiejscowej UW w Cichanowie, ks. Rumińskiego – Proboszcza Parafii w Sulerzyżu przedstawicieli władz samorządowych, radnych gminy Ciechanów, dyrektorów szkół, pracowników urzędu gminy a zwłaszcza seniorów z gminy Ciechanów

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku Klubu, Pani Iwona Łukaszewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła ideę utworzenia Klubu Senior +.

Klub powstał dzięki dofinansowaniu w wys. 150000 zł z Rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na  lata 2015-2020 oraz środków własnych gminy w wys. 53 000 zł. W ramach tych środków budynek dawnej świetlicy wiejskiej w Gumowie został wyremontowany i wyposażony. Otoczenie budynku będzie urządzane wiosną. Należy podkreślić, że do tej pory w gminie Ciechanów nie było takiego miejsca, w klubie będzie mogła odbywać się integracja wszystkich seniorów, a także spotkania międzypokoleniowe. Na działalność Klubu Senior+ w dwuletniej perspektywie a więc do końca 2020 roku Gmina Ciechanów pozyskała 861 612,50 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”. W projekcie weźmie udział 25 seniorów, dla których zajęcia będą organizowane w Klubie oraz 6 osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, dla których będą świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Klub oferuje szeroki wybór atrakcji: kącik muzyczny i filmowy, kącik prasowo-książkowy ( z możliwością działania mini-wypożyczalni), zakątek zieleni z małą architekturą i własnymi nasadzeniami wiosną, kącik kulinarny .W ramach klubu będzie prowadzone poradnictwo specjalistyczne: psycholog, terapeuta rodzinny, prawnik, lekarz geriatra. Będą prowadzone zajęcia fizjoterapeutyczne jak również warsztaty: florystyczne, fotograficzne, rękodzieła, komputerowe, wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, koncerty oraz w każdym roku Gminny Dzień Seniora.

Ideą Klubu jest poprawa jakości życia i spędzanie wolnego czasu starszych mieszkańców gminy. Mamy nadzieję, że nasi seniorzy będą korzystać z przygotowanej oferty, będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które wcześniej brakowało czasu i możliwości.

 

 

 Imprezę uświetnił występ gości specjalnych z Klubu Srebrny Włos z Rypina oraz uczniów szkoły Podstawowej w Gumowie.

Na zakończenie uroczystości Pan Wójt poprosił uczestników o dokonanie wpisów do księgi pamiątkowej oraz zaprosił wszystkich na wspólny poczęstunek.

 

Przeczytano: 1027 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: