Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

08 stycznia 2019 15:23 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.01.2019 r.

 

Sz. P.

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Ciechanów w dniu 14.01.2019 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
  1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Ciechanów.
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na rok 2019.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Zygmunt Skałkowski

 

 

Przeczytano: 360 razy.| Wydrukuj|Do góry