Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 listopada 2018 08:45 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.11.2018 r.

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Ciechanów w dniu 26.11.2018 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
  1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Nużewo.

 7.Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.

 8.Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów.

 9.Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanów.

 

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Zygmunt Skałkowski

 

Przeczytano: 469 razy.| Wydrukuj|Do góry