Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

18 października 2018 09:33 | Aktualności

Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

 

16.10.2018 r nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Ciechanów a Mazowiecką Jednostką wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pod nazwą  

,, Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa IX,, Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”. Działanie 9.2,, Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.1.,, Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Wartość całkowita projektu w latach 2019-2020 wynosi 927 612,50  zł. Gmina Ciechanów pozyskała na ten cel kwotę 861 612,50 zł, wkład własny Gminy Ciechanów wynosi 66 000,00 zł z czego 60 000,00 zł wkład niefinansowy a 6 000,00 zł finansowany ze środków Gminy Ciechanów.

Projekt przewiduje rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Mamy nadzieję, że zaplanowane w ramach projektu działania zwiększą mobilność i aktywność osób starszych w środowisku lokalnym oraz pozwolą na rozwój nowych zainteresowań a także aktywizację na rzecz innych.

 

 

 

Przeczytano: 523 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: