Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

08 października 2018 15:30 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 05.10.2018 r.

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn.zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
  4. Zapoznanie się z projektem zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2018 rok.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/Adam Mieszkowski

Przeczytano: 290 razy.| Wydrukuj|Do góry