Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 września 2018 09:19 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.09.2018r.

 

OP.0002.10.2018

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję XLII Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 września 2018 roku (tj. piątek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 10.00

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminy Ciechanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2018 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 395 razy.| Wydrukuj|Do góry