Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 września 2018 13:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dożynki 2018

W pierwszą niedzielę września br. w Niestumiu po raz kolejny odbyły się dożynki gminne.


Uroczystość rozpoczęła się od przywitania delegacji z Wieńcami Dożynkowymi z następujących sołectw: Nużewko, Nużewo – Gołoty, Gąski, Gumowo, Kownaty Żędowe, Mieszki – Różki, Mieszki Wielkie, Modła, Niestum, Rzeczki, Sokołówek, Ujazdówek oraz Starostów Dożynkowych: Anny i Krzysztofa Garlińskich z miejscowości Nużewo, którzy zgodnie z tradycją przekazali bochen dożynkowy Wójtowi Gminy słowami: „Przyjmij Gospodarzu od nas ten bochen chleba, upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi jak i w mieście nigdy nie zabrakło”. Następnie Wójt złożył bochen na ręce Kapłana.


Uroczystą Mszę Św. polową w intencji rolników celebrował proboszcz parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników ks. Adam Gnyp. W kazaniu nawiązał do ciężkiej, pełnej wyrzeczeń pracy na roli. Praca ta często spotyka się z pogardą i brakiem szacunku, zapominając, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolników możemy zaspokoić podstawowe funkcje życiowe. Po uroczystej mszy wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani chlebem dożynkowym. Następnie Gospodarz Dożynek wójt gminy Ciechanów Marek Kiwit powitał przybyłych gości a w szczególności rolników, radnych i sołtysów. Przywitał przedstawicieli Instytucji, z którymi Gmina Ciechanów współpracuje: Wiesławę Krawczyk – Wiceprzewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego, Elżbietę Szymanik – Zastępcę Dyrektora ds. EFS, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Elżbietę Latko – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Pawła Obermeyera – Dyrektora szpitala w Płońsku, Marzenę Ślubowską Wójta Gminy Sońsk, Piotra Czyżyka Wójta Gminy Opinogóra oraz przedstawicieli Służb Mundurowych.


W swoim przemówieniu podkreślił, że Dożynki są zadedykowane rolnikom i podziękowaniem za ich ciężką pracę. Pracę, która jest niejednokrotnie niszczona przez niesprzyjające warunki atmosferyczne, przykładem jest obecny rok, gdzie przez wiosenne opady a następnie długotrwałą suszę wiele upraw uległo zniszczeniu. Pomimo to rolnicy nie uginają się przed takimi trudnościami i konsekwentnie trwają na roli. Wójt Kiwit przypomniał, że tegoroczne dożynki obchodzone są w 100 letnią rocznicę uzyskania niepodległości Naszej Ojczyzny. W tym miejscu przypomniał hasło, że „rolnicy żywią i bronią” a ludność chłopska ciężko doświadczona działaniami I wojny światowej poniosła główny ciężar jej prowadzenia.


Wieś dostarczała rekrutów, dostarczała kwater i podwodów, dawała konie i pasze oraz inne świadczenia na rzecz sił zbrojnych. To znacznie pogorszyło sytuację ekonomiczną wsi.


II wojna światowa jeszcze bardziej pogorszyła sytuację.


Wójt zacytował również słowa Jana Pawła II, które tak pięknie i prawdziwie odnoszą się to pracy na roli:
"Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki, użyźniali tę Ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych którzy dziś podejmują ciężki trud służby Ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk".


Podczas uroczystości Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Eugeniuszem Olszewskim podziękowali Panu Eugeniuszowi Mańkowskiemu (który od 50 lat pełni funkcję sołtysa) za dobrą współpracę, zaangażowanie i pracę społeczną dla sołectwa w Wólce Rydzewskiej. Podziękowania i upominki otrzymały również Druhny z: OSP Rydzewo – Karolina Lazarska i OSP Gąski – Małgorzata Mąka, Monika Mąka oraz Anna Murawska, które wyróżniają się dużym zaangażowaniem w działalność przeciwpożarową i ratowniczą oraz pracę społeczną.


Pan Wójt Podziękował również delegacjom dożynkowym za przygotowanie wieńców, starostom dożynkowym, oraz strażakom OSP a przede wszystkim przedstawicielom sołectw Nużewo i Nużewko za zaangażowanie się w przygotowanie dekoracji obiektu, na którym odbywała się uroczystość. Wójt złożył podziękowania także wszystkim uczestnikom dożynek, jednocześnie życząc udanej zabawy. Zaprosił również wszystkich na poczęstunek – wojskową grochówkę.


Po części oficjalnej na scenie wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej. Uczniowie tej szkoły mogą się poszczycić ogromnym talentem i wspaniałym repertuarem. Następnie do wspólnej zabawy uczestników dożynek zaprosił zespół WOOW, Quest, Lider Dance oraz Active. Publiczność doskonale bawiła się do późnych godzin wieczornych.


Organizatorzy dożynek gminnych dziękują serdecznie za pomoc w organizacji Dożynek: Witold Piętka - Koptrans, Kazimierz i Hanna Jarczewscy - MechBud, Adam Nowakowski - Wapnopol, Marian Młyński ,,M.M. Młyńscy” , Leszek Kucharz (Promotor), Joanna Smycz Bank Spółdzielczy w Płońsku, K. Rogowski, R. Kutnik, A. Wszeborowski - ROLBUD, Zofia i Kazimierz Olszewscy - PLASTBUD, Jacek Borkowski - Usługi Transportowe, Sylwester i Mariola Wilk (LUPUS), Michał Jędrzejewski - Budmat Auto 2, Dariusz Gadomski - Insta-Tech, Marek Gadomski Instalatorstwo Grzewcze i Sanitarne, Paweł Jarzyński - Jawar, Radosław Rykaczewski - Radmar, Tomasz i Andrzej Gutowscy - GUTBRUK, Jerzy Koziatek - Sebotrans, Wiesław Żebrowski - Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska oraz właścicielowi terenu Mirosławowi Płoskiemu.


Podziękowania składamy również Starostom Dożynkowym, Honoracie i Grzegorzowi Nowakowskim oraz Danucie i Czesławowi Bartczak a także mieszkańcom Nużewa i Nużewka, dzięki którym mogliśmy podziwiać piękną dekorację podczas dożynek, strażakom z OSP Rydzewo i Gąski za zabezpieczenie terenu i pilnowania porządku podczas imprezy.

Przeczytano: 1020 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: