Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

19 lipca 2018 14:55 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r.

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ciechanów.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

/-/Adam Mieszkowski

Przeczytano: 216 razy.| Wydrukuj|Do góry