Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

19 lipca 2018 14:01 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r.

 

OP.0002.7.2018

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zwołuję XXXIX nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 lipca 2018 roku tj. (poniedziałek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 14.00


Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ciechanów.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 322 razy.| Wydrukuj|Do góry