Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

08 czerwca 2018 11:45 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 06.06.2018r.

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. 3.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
  4. 4.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2018 rok.
  5. 5.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka.
  6. 6.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ciechanów.
  7. 7.      Zapoznanie się z uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Kownaty Żędowe.
  8. 8.      Zapoznanie się z projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  9. 9.      Sprawy różne.
  10. 10.  Zamknięcie obrad.

                                                            

  Przewodniczący Komisji

                                                           Adam Mieszkowski

Przeczytano: 265 razy.| Wydrukuj|Do góry