Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

29 marca 2018 14:50 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

PODSUMOWANIE WYŁOŻENIA DO WGLĄDU PROJEKTU „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

PODSUMOWANIE WYŁOŻENIA DO WGLĄDU PROJEKTU
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025”

W związku z opracowaniem projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, Wójt Gminy Ciechanów powiadomił
o wyłożeniu do wglądu publicznego w/w dokumentu.

Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 08.03.2018 r. do dnia 28.03.2018 r.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025” został wyłożony w w/w dniach do konsultacji społecznych w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.gminaciechanow.pl/ 

Wszyscy mieszkańcy Gminy mogli zgłaszać uwagi do w/w opracowania w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów lub drogą elektroniczną na adres: urzad@gminaciechanow.pl do dnia 28.03.2018 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

 

 

Przeczytano: 409 razy.| Wydrukuj|Do góry