Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

23 lutego 2018 14:23 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 21.02.2018 r.


OP.0002.3.2018


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz 2018 r. poz. 130) zwołuję XXXV nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 marca 2018 roku (tj. piątek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 10.00


Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018.
  4. Wolne wnioski i zapytania. 
  5. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 359 razy.| Wydrukuj|Do góry