Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 stycznia 2018 14:33 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

  •  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

  •  rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

  •  wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

  •  rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

  •  zachowania dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

  •  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przeczytano: 410 razy.| Wydrukuj|Do góry