Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

03 listopada 2017 11:50 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Podsumowanie projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie”

logo.jpg

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie”

 

W roku szkolnym 2016/2017 realizowany był  projekt pt. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu było podniesienie w roku szkolnym 2016/2017 u 48 uczniów Gimnazjum w Gumowie kompetencji kluczowych (matematycznych, ICT, językowych, naukowo-technicznych) poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, kompetencji społecznych poprzez zajęcia z socjoterapii oraz rozwój właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez zajęcia z przedsiębiorczości i poczucia inicjatywy oraz wprowadzenie indywidualnego podejścia do ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi poprzez realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w celu zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych do lipca 2017 roku.

Cel ten został zrealizowany poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć:

-dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki

-specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapii

-z przedsiębiorczości i inicjatywy

Efektami projektu było nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz doposażenie szkoły w liczne pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany był prze firmę A-CODIT Marcin Kaczyński w partnerstwie z Gminą Ciechanów.

Całkowita wartość projektu to 278 114,66 zł, a wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 222 491,73 zł.

Przeczytano: 350 razy.| Wydrukuj|Do góry