Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

06 października 2017 09:45 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 03.10.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 10 października 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

 1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. 3.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. 4.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2017 rok.
 5. 5.      Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
 6. 6.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP.
 7. 7.      Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół.
 8. 8.       Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie.
 9. 9.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chotumiu.
 10. 10.  Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.
 11. 11.  Sprawy różne.
 12. 12.  Zamknięcie obrad.

 

                                                             

  Przewodniczący Komisji

                                                           Adam Mieszkowski

 

Przeczytano: 391 razy.| Wydrukuj|Do góry