Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

28 września 2017 10:55 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Ciechanów, dnia 27.09.201 r

 

Zaproszenie

 

Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej  w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest, (powierzchnia dachu ok 360 m² )

Zamówienie obejmuje:

  • zdjęcie z dachu pokrycia zawierającego azbest, załadunek i transport odpadów zawierających azbest  do zakładu utylizacji,

Warunkiem składania ofert cenowych jest posiadanie uprawnień niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenie, że uzyskany azbest będzie przekazany do zakładu, który zajmuje się jego utylizacją.

 

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za 1 Mg utylizowanego azbestu, cena materiałów oraz cenę za wykonaną pracę.

Oferty cenowe należy składać do 12 października 2017  roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów.

Termin wykonania zamówienia : do 31.12.2017 r 

Przeczytano: 487 razy.| Wydrukuj|Do góry