Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

19 lipca 2017 11:05 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Ciechanów, 14.07.2017r.

 Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję wspólne  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 lipca 2017 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2017 rok.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki – Atle.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, wpisanej do rejestru zabytków oraz ustalenia wysokości bonifikaty.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

                                                              

  Przewodniczący Komisji:

                                                   Adam Mieszkowski

                                                      Anna Przybyłowska

                                               Janusz Lazarski

Przeczytano: 425 razy.| Wydrukuj|Do góry