Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

30 czerwca 2017 14:53 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Od lipca w Urzędzie Gminy Ciechanów możliwość płatności kartą i telefonem

1467269419558.jpgW kasie Urzędu Gminy Ciechanów zamontowany został terminal do płatności bezgotówkowych. Podatnicy mogą płacić i uiszczać zdecydowaną większość opłat za pomocą karty płatniczej lub telefonu, który posiada odpowiednią aplikację – konieczny jest system płatności BLIK, który jest dostępny dla klientów kilku banków.

Gmina Ciechanów przystąpiła do pilotażowego programu Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Ministerstwa Rozwoju i Finansów.  Umowa została podpisana na okres   3 lat. Zarówno urząd gminy jak i podatnik nie ponosi kosztów obsługi tych transakcji.

Kartą i telefonem można płacić podatki : rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, można uiszczać opłaty, które nie wynikają z umów cywilno-prawnych, takie jak opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę adiacencką, opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłatę za wycinkę drzew, opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rodzaj transakcji, których można dokonywać kartą bądź telefonem wynika z ordynacji podatkowej.

Wyłącznie gotówką lub przelewem należy uiszczać opłaty wynikające z umów cywilno-prawnych, w szczególności czynszowe za najem lokalu, dotyczące dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia.

Uruchomienie terminala do płatności bezgotówkowych nie eliminuje dotychczasowych możliwości w zakresie regulowania należności. Wszystkie opłaty i podatki nadal można regulować gotówką w kasie urzędu lub przelewem bankowym na konto Nr 51 8230 0007 3000 5019 2000 0001 w BS Płońsk O/Ciechanów.

Przeczytano: 564 razy.| Wydrukuj|Do góry