Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

09 maja 2017 14:41 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!!

 

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. zo.o.

                                           przypomina,

że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych     i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28  ust. 4a cytowanej wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli nieruchomości do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.                                         

Informujemy, że pracownicy ZWiK w Ciechanowie Sp. zo.o. w asyscie funkcjonariuszy Straży Miejskiej z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń, będą przeprowadzali od 01.07. 2017 r. kontrole w w/w zakresie   i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary.

                                                                                

                                                                                                                  Zarząd ZWiK w Ciechanowie Sp. zo.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

  

 

Przeczytano: 584 razy.| Wydrukuj|Do góry