Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

11 kwietnia 2017 10:59 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 05.04.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu
12 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,
ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. 3.      Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok”.
  4. 4.      Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok.
  5. 5.      Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy Ciechanów.
  6. 6.      Sprawy różne.
  7. 7.      Zamknięcie obrad.

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                Konrad Jezierski

Przeczytano: 451 razy.| Wydrukuj|Do góry