Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

15 marca 2017 14:53 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 10.03.2017r.

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu
17 marca 2017 roku o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,
ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie dostosowania szkół podstwowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017 roku.

  5. Zapoznanie się uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

  6. Dyskusja w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2017.

  7. Sprawy różne.

  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Konrad Jezierski

 

 

Przeczytano: 434 razy.| Wydrukuj|Do góry