Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

27 lutego 2017 13:18 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 23.02.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. 3.      Analiza planów inwestycyjnych na rok 2017 w gminie Ciechanów.
  4. 4.      Sprawy różne.
  5. 5.      Zamknięcie obrad.

 

 

                                                             

  Przewodniczący Komisji

                                                                Piotr Petrykowski

Przeczytano: 467 razy.| Wydrukuj|Do góry