Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

02 marca 2020 11:30 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 28.02.2020 r.

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 09.03.2020 r. o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Kontrola wybranych przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych.
  3. Wyjazd Komisji w teren w celu kontroli realizacji wybranych inwestycji gminnych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Janusz Lazarski