Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

28 lutego 2020 09:25 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Ciechanów

 

 

 

                                                                                          Ciechanów,  dnia  28.02.2020r

 

 

                                    OGŁOSZENIE   

         wyników   otwartego konkursu   ofert  na  wsparcie  

                 rozwoju  sportu  w  Gminie  Ciechanów

 

          Na podstawie  Uchwały Nr  XXIX/208/13  Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę  Ciechanów,   o g ł a s z a m   wynik  otwartego konkursu  wniosków na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Ciechanów.

 

 

Lista  klubów  sportowych , które złożyły oferty i otrzymały wsparcie:

 

 

Lp.

 

         Nazwa klubu

          sportowego

     

            Nazwa projektu

 Wnioskowana

kwota   dotacji

    Przyznana

kwota   dotacji

 

  1.

 

 

 

 

 

 

 

 Klub Sportowy   ''GRYF„ Kownaty

 Żędowe.

 

   „ Propagowanie piłki nożnej

   jako sposobu na rozwój

   sportowy.”

 

   50.000,00

 

    50.000,00

 

 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy

 

                                                                                                 /-/ Marek   Kiwit