Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

20 grudnia 2019 09:57 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Wykaz osób którym przyznano stypendia sportowe

OK.423.2.2019

 

                                                                                            W Y K A Z

                                                               osób , którym przyznano stypendia  sportowe

na okres     od 1 stycznia  2020 roku       do     30 grudnia 2020 roku.

 

 

 

Lp.

Nazwisko  i imię

zawodnika

Adres  zamieszkania

Kwota stypendium

- zł -

 

1.

 

    Trzaska  Damian

 

 

Gąski

 

500,00

 

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Marek  Kiwit