Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

17 czerwca 2019 09:47 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

,, I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień"

 

 

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego sołtysa wsi Nużewko

śp. Antoniego Chojnowskiego

– przyjaciela naszej gminy, człowieka oddanego pracy

na rzecz społeczności lokalnej, działającego zawsze z pasją i zaangażowaniem.

 

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia oraz szczerego żalu.

 

 Wójt Gminy Ciechanów wraz z pracownikami Urzędu Gminy Ciechanów,

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów wraz z radnymi