Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

31 maja 2019 15:02 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Ciechanów w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Ciechanów Raport o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok zabierają głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 10.00.

Załączniki:

Raport o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok [4.03 MB]