Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

20 maja 2019 15:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Nr HK-55/19 z dnia 13 maja 2019 r., stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Ciechanów SUW Tysiąclecia

Załączniki:

decyzja_nr_hk__55_z_dnia_13052019_r.pdf [1.19 MB]