Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

20 maja 2019 12:45 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 12 czerwca 2019 r.

 

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW  i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania   z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  pod adresem:

 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla.html

 

 

 


 

Załączniki:

pismo_prezsa_polskiego_zwiazku_zrzeszen_lesnych.pdf [885 KB]