Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

15 maja 2019 11:24 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Nr HK-54/19 z dnia 10 maja 2019 r., stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Ciechanów SUW Gostkowska.

Załączniki:

decyzja_nr_hk__54_z_dnia_10_maja_2019_r.pdf [1.07 MB]