Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

15 maja 2019 11:23 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Nr HK-50/19 z dnia 6 maja 2019 r., stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody podawanej do sieci i w objętych kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Sokołówek.

Załączniki:

decyzja_nr_hk__50_z_dnia_6_maja_2019_r.pdf [1.05 MB]