Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

15 maja 2019 11:22 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Nr HK-49/19 z dnia 6 maja 2019 r., stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody podawanej do sieci i w objętych kontrolą odcinkach sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Ciechanów SUW Gostkowska.

Załączniki:

decyzja_nr_hk__49_z_dnia_6_maja_2019_r.pdf [1.08 MB]