Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

03 kwietnia 2019 08:48 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 02.04.2019 r.

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 11.04.2019r./czwartek/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie podjętych działań przez pracowników Urzędu Gminy Ciechanów na podstawie wniosku z dnia 25 marca 2019r.
  3. Kontrola stanu dróg gminnych.
  4. Kontrola placu zabaw w Rykaczewie.
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

     /-/ Janusz Lazarski