Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

07 marca 2019 14:58 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 07.03.2019 r.


Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 18.03.2019 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Wyjazd w teren w celu kontroli realizacji wybranych inwestycji gminnych.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Komisji
/-/ Janusz Lazarski