Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

03 sierpnia 2018 12:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 03.08.2018r.

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 10 sierpnia 2018r o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Analiza stanu realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy
  4. Analiza ilości złożonych wniosków o szacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Ciechanów.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

                                                               Przewodniczący Komisji      

                                                            Janusz Lazarski