Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

09 maja 2018 12:49 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w konkursie na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci podczas imprezy pn. ,,Gminny Dzień Dziecka”

Ciechanów 09.05.2018 r.

 

Informacja

z sesji otwarcia ofert złożonych w konkursie na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci podczas imprezy pn. ,,Gminny Dzień Dziecka” w dniu 02.06.2018 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego ,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna 35, gm. Ciechanów


Gmina Ciechanów informuje, że w dniu 09.05.2018 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących w/w konkursu.


Zamawiający poinformował, że najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana poprzez porównanie złożonych ofert, biorąc pod uwagę najniższą cenę. W wyniku analizy wśród złożonych ofert został wyłoniony wykonawca, który zaproponował najniższą cenę – firma HopaHop Aneta Betlewicz ul. Kwiatowa 15 06-450 Glinojeck - cena brutto  2 800,00 zł.

Pozostałe oferty:


Wójt Gminy
/-/ Marek Kiwit