Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

13 marca 2018 11:40 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców                 w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie w sprawie przesłania listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, Wójt Gminy Ciechanów informuję,                           że do 31 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt przed zabiciem lub poddaniem ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, albo padłych w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętów podlegających oszacowaniu.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę i :

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 

 

 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii                                                do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

Wniosek wraz z oświadczeniem znajduje się na stronie internetowej www.gminaciechanow.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul.  Fabryczna 8,                                   06-400 Ciechanów, pokój nr 15 oraz u Sołtysów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

ogloszenie__pdf.pdf [621.49 KB]

oswiadczenie.docx [12.68 KB]

wniosek_na_rzeczoznawce.docx [14.1 KB]