Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

16 listopada 2017 13:36 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIECHANÓW

 Ciechanów dnia 16.11.2017 r

RG. 6180.2.2017.DF.

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIECHANÓW

 

 

W zawiązku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani ( Dz. U. z 2015 r. poz. 875) proszę o zgłaszanie zamierzeń w zakresie wprowadzenia do uprawy w 2017 roku maku i konopi włóknistych na terenie sołectwa. Wniosek powinien zawierać:

  1. odmianę maku lub konopi włóknistych

  2. imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy

  3. wielkość powierzchni planowanej pod uprawę

  4. numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków

  5. rodzaj umowy albo zobowiązania do przetwarzania słomy konopnej na włókno

 

Kompletne i szczegółowe wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8 w nieprzekraczającym terminie do 8.12.2017 r. pok. nr 15.

Proszę o przekazanie informacji mieszkańcom sołectwa niezwłocznie w sposób zwyczajowo przyjęty ( okólnik ) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a

 

Załączniki:

informacja_dla_mieszkancow_gmi.pdf [223.32 KB]