Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

04 lutego 2019 15:48 | Aktualności

Odwołanie zbiorowych polowań na dziki w lutym 2019 r.

Z uwagi na zmianę stanowiska ZG PZŁ odnośnie rozszerzenia polowań zbiorowych na dziki w miesiącu lutym 2019 r. informuję, że Koło Łowieckie Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie odwołuje wszystkie polowania zbiorowe na dziki w miesiącu lutym 2019 r. Sekretarz Zarządu Mirosław Klicki...

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:37 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia zajęć rękodzieła w formie warsztatów dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe dot....

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:33 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług terapeuty rodzinnego w punkcie poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

6 Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe dot....

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:29 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe dot....

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:24 | Aktualności

Ogłoszenie o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Ciechanów, dnia 24.01.2019 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Ciechanów informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia...

czytaj więcej »