Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 listopada 2018 12:20 | Aktualności

Nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Ciechanów.

W dniu 20.11.2018 r. Wójt Gminy Ciechanów Pan Marek Kiwit w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie st. kpt. mgr Jarosława Nowosielskiego przekazał jednostkom OSP z terenu gm. Ciechanów sprzęt zakupiony w ramach Projektu - „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego...

czytaj więcej »

13 listopada 2018 15:14 | Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

czytaj więcej »

13 listopada 2018 10:29 | Aktualności

Informacja o uruchomieniu syren w dniu 14 listopada 2018 roku

Informacja o uruchomieniu syren w dniu 14 listopada 2018 roku Urząd Gminy Ciechanów informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie p.k. RENEGATE. w ramach w/w ćwiczenia uruchomione zostaną zdalnie syreny alarmowe będące w systemie ostrzegania i alarmowania Wojewody...

czytaj więcej »