Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

23 lipca 2018 13:44 | Aktualności

Zaproszenie na spotkanie NGO w gminie Ciechanów

ZAPROSZENIE Federacja Mazowia wraz z Federacją ROSA zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu ciechanowskiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się w Ciechanowie, w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, 25 lipca 2018 roku o godz. 17.00, Plac...

czytaj więcej »

19 lipca 2018 14:55 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

19 lipca 2018 14:01 | Aktualności

Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r. OP.0002.7.2018 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zwołuję XXXIX nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 lipca 2018 roku tj. (poniedziałek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

06 lipca 2018 11:00 | Aktualności

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce”

OP.033.2.2018 Ciechanów, dn. 06.07.2018 r. Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego ,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna...

czytaj więcej »

22 czerwca 2018 14:17 | Aktualności

Susza w rolnictwie

Ciechanów, dnia 21.06.2018 r. RG.6181.2.5.2018.AR Szanowni Państwo Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie...

czytaj więcej »

21 czerwca 2018 13:18 | Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

Ciechanów, dnia 21.06.2018 r. RG.6142.1.2.2018.AR Szanowni Państwo Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. został podpisany załącznik do Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2014/709 co oznacza, że gmina Ciechanów znajduje się w obszarze ochronnym...

czytaj więcej »

21 czerwca 2018 08:30 | Aktualności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...

czytaj więcej »