Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 października 2019 13:05 | Aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy na rok 2020

INFORMACJA Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. 688 i 1570) Wójt Gminy Ciechanów zaprasza na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność...

czytaj więcej »

22 października 2019 11:31 | Aktualności

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i...

czytaj więcej »

22 października 2019 09:54 | Aktualności

I EDYCJA GMINNEGO DNIA SENIORA

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

czytaj więcej »

21 października 2019 12:58 | Aktualności

,, Twoja krew moje życie"

W ramach akcji 7 listopada b.r. od godziny 9.00 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Specjalistycznym Ambulansie będzie prowadzona akcja poboru krwi.

czytaj więcej »

03 października 2019 10:34 | Aktualności

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.09.2019 r. OP.0002.8.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XI Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 11 października 2019 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul....

czytaj więcej »

01 października 2019 15:08 | Aktualności

Nabór Radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWĄ RADNĄ! ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM RADNYM! REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

czytaj więcej »