Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

05 czerwca 2020 11:31 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 02.06.2020 r. Sz.P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 09.06.2020 r. o godz. 9.00 w lokalu...

czytaj więcej »

29 maja 2020 12:55 | Aktualności

Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Gminy Ciechanów za 2019 rok

OGŁOSZENIE DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CIECHANÓW W ROKU 2019 Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ciechanów zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ciechan&

czytaj więcej »