Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 października 2019 09:07 | Aktualności

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r. OP.0002.10.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 13 listopada 2019 r. /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

31 października 2019 09:02 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 06.11.2019 r. /środa/ o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

31 października 2019 08:59 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 05.11.2019 r. /WTOREK/ o godz. 11.00 w lokalu...

czytaj więcej »

31 października 2019 08:55 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.11.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów w dniu 06.11.2019 r. /środa/ o godz. 11.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

31 października 2019 08:52 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 05.11.2019 r. /WTOREK/ o godz. 9.00 w lokalu...

czytaj więcej »

22 października 2019 14:50 | Aktualności

Zawiadomienie o XII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.10.2019 r. OP.0002.9.2019 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., z póź. zm.) – zwołuję XII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 października 2019 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

22 października 2019 14:11 | Aktualności

Ostrzeżenie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut BadawczyCentralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie meteorologiczne na przeważającym obszarze prognozuje się gęste mgły ograniczające widoczność poniżej 200 m. W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 141. Źródło IMGW-PIB

czytaj więcej »