Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

09 października 2018 11:08 | Aktualności

90-lecia istnienia jednostki OSP w Rydzewie oraz nadania sztandaru

,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” takie słowa widnieją na sztandarze OSP KSRG Rydzewo, który w dniu 90- lecia istnienia jednostki z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Ciechanowie Generała Bogdana Kołakowskiego otrzymał Prezes OSP Janusz Lazarski. 5 października...

czytaj więcej »

08 października 2018 15:30 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 05.10.2018 r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn.zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

08 października 2018 12:48 | Aktualności

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 04.10.2018r. OP.0002.11.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432 ) zwołuję XLIII Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 października

czytaj więcej »

28 września 2018 11:08 | Aktualności

Najładniejsza posesja 2018

Najładniejsza posesja 2018 28 września br. podczas obrad Sesji Rady Gminy Ciechanów odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie jedenastej edycji konkursu na Najładniejszą Posesję 2018 r., pod patronatem Wójta Gminy Ciechanów. Celem konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców...

czytaj więcej »